0 342 211 99 00

Sayfalar

Laboratuar Hizmetleri

Laboratuar Hizmetleri

Rutin Biyokimya Testleri


(Günlük rutin laboratuvar testlerinde sıklıkla istenen Biyokimya Testleri)
Albumin, Alkalen Fosfataz,ALT, AST, GGT, Amilaz, Bilirubin, Demir, Demir Bağlama Kapasitesi, Tranferrin, Glukoz, Kolesterol Trigliserit, Kalsiyum, Klor,Kreatinin, Üre Laktat Dehidrojenaz (LDH)Potasyum, Sodyum Ürik Asit


Hematoloji testleri (Kan hastalıkları ile ilgili testler)

 • Hematoloji Testlerinin Genel Olarak Değerlendirilmesi

 • Hemogram(KAN SAYIMI) Testleri

 • Sedimentasyon Testleri(Eritrosit çökme hızı)

 • Koagulasyon Testleri(Pıhtılaşma bozuklukları araştırılır)

 • Serolojik ve İmmünolojik Testler

 • Elisa Testleri

 • Tümör Markırları

 • Alerji Testleri

 • İdrar ve Gaita Testleri

 • Kültür Testleri

 • Gebelik Testleri