0 342 211 99 00

Sayfalar

Acil Hizmetleri

Acil Hizmetleri

Acil Sağlık Hizmeti Nedir?

Acil sağlık hizmeti konusunda önceleri mevzuatta yeterli açıklama bulunmadığından kafa karışıklığına sebep olmaktaydı. Genel Sağlık Sigortası ile birlikle ikincil mevzuatta yapılan düzenlemeler ile bu konu açıklığa kavuşturulmuş oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) belirtildiği üzere acil hal; “âni gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren haller ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığında veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır.” Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilmektedir.

Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü kamu ve özel tüm sağlık kuruluşları, durumu “acil” tanımına uyan hastaların sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına veya tedavi masraflarının nasıl karşılanacağına bakmaksızın acil hastaları kabul edip gerekli tıbbi tedaviyi yapmak zorundadır. Ayrıca özel veya devlet tüm hastaneler acil hastalardan ilave ücret veya bir başka ad altında para alamazlar. Zaman zaman hastane masrafı ismini kullanmadan kamuflajlı olarak işlem ücreti, otopark ücreti gibi isimler altında yüksek ücretler talep edilse de hastalar bu ücretleri ödemek zorunda değiller.

Hastaneden çıktıktan sonra SGK’dan para iade talebi esnasında zaman zaman olayın acil olup olmadığı konusunda yaşanılan tartışmalara yer vermemek için hastaneden fatura eki olarak “işlem detay listesi” alınması yerinde olacaktır. Zira birçok hasta SGK ile “acil” konusunda anlaşmasız özel hastanelerde yatmadan ayaktan acil olarak tedavi olmakta ve sonrasında SGK’dan ödedikleri parayı talep etmektedirler.