0 342 211 99 00

Tıbbi Birimler

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

                       RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Fiziksel kaynaklı olduğu düşünülen rahatsızlıkların psikolojik nedenlere dayanması oldukça sık görülen bir olgudur. İnsanın hayatını mutlu bir şekilde sürdürebilmesi için ruh sağlığına da önem vermesi gerekir.

Psikoterapi

En genel anlamıyla psikoterapi, tıbbi tedavi  dışında kalan ruhsal tedavi yöntemi olarak tanımlanabilir.Uygulama ve teknik açısından birbirinden farklı psikoterapi türleri vardır : psikanalitik , bilişsel-davranışçı , detekleyici psikoterapiler gibi. Birçok sayılmamış başka bireysel psikoterapi türleri olduğu gibi grup psikoterapileri ve grup psikoterapi çeşitleri de uygulanmaktır.

Depresyon nedir?

 

Depresif duygular sağlıklı insanlarda istenmeyen ya da hayal kırıklığına neden olan yaşamsal olaylar karşısında ortaya çıkan sıkıntı,üzüntü ve keder içeren duygusal tepkiler olup, yaşamın normal bir parçası olarak kabul edilebilir.Ancak psikiyatride ruhsal bir rahatsızlık olarak kabul edilen depresyon duygusal bir tepkiden çok daha şiddetli ve kişinin yaşamını olumsuz olarak etkileyen, hatta onun tüm yaşamsal işlevlerini bozan, belirli belirti kümelerinden oluşan bir durumdur.Temel özeliklerini arasında kederli ve karamsar bir duygu hali, kötümser düşünceler , gelecek hakkında umutsuzluk , hayattan zevk alamama, enerji azlığı, psikomotor yavaşlama , iştah ve uyku düzensizlikleri gözlemlenir.