0 342 211 99 00

Tıbbi Birimler

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi

Yenidoğan döneminden erişkinliğe kadar olan çocukluk çağına ait (0-17 yaş), doğumsal ve/veya edinsel solunum, sindirim ve boşaltım sistemlerini ilgilendiren cerrahi hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayan bir bilim dalıdır.

Çocuklar, hiçbir zaman erişkinlerin küçültülmüş bir hali değildir. Çocukluk çağının kendine has fizyolojisi ve hastalıkları vardır. Çocukluk çağında görülen hastalıklar, dönemlere göre farklı özellikler göstermektedir. Bu hastalıkların tanı ve tedavisi çocuğun gelişimi, fizyolojisi ve psikolojisi göz önüne alınarak yapılmalıdır. Cerrahi yaklaşım gerektiren hastalıklar ise ilgili konulara özgü tanı ve tedavi yöntemlerini belirleyen ve uygulayan Çocuk Cerrahları tarafından değerlendirilmeli ve gerçekleştirilmelidir.

Çocukluk çağında yapılan bir cerrahi müdehalenin sonuçlarını, hastalar bir ömür boyu üzerlerinde taşırlar. Bu yüzden tüm bu müdehaleler; uzun ve meşekkatli bir eğitimden geçen, en disiplinli ve en modern tedavi tekniklerini öğrenen, insiyatif alıp çok kısa bir sürede en ideal tedaviyi uygulayabilen iyi yetişmiş Çocuk Cerrahları tarafından yapılmalıdır.

 

- Yenidoğan bebeklerin cerrahi hastalıklarının tedavisi

Doğuştan yemek borusu tıkanıklıkları

Doğuştan barsak tıkanıklıkları

Doğuştan anüs tıkanıklıkları

Doğuştan karın duvarı açıklıkları (omfalosel, gastroşizis)

Yenidoğan bebeklerde karın içi kitleler

- Gebelikte saptanan bebeğe ait malformasyonların konsültasyonu

- Kapalı (laparoskopik) karın ameliyatları

- Sindirim sisteminin akut gelişen hastalıkları (apandisit, barsak tıkanıklıkları)

- Kabızlık tedavisi

- Fıtık ameliyatları

         Kasık fıtığı

         Göbek fıtığı

         Hidrosel (su fıtığı)

- İnmemiş testis ameliyatları

Karın içi inmemiş testisin laparoskopik yardımlı indirilmesi

- Penis anomalileri (hipospadias, penis eğrilikleri)

- Sünnet